Edifici CATT Gremi · Av. Comunitat Europea 34 · 08917 Badalona

(ELEE0109) Muntatge i manteniment d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió. Nivell 2

Edifici CATT Gremi Av Comunitat Europea, 34, Badalona, Catalunya

La formació, com a Certificat Professional, exposa com muntar, mantenir i reparar les instal·lacions elèctriques per a baixa tensió compreses a l'àmbit del Reglament Electrotècnic per a baixa tensió, aplicant les tècniques i els procediments requerits en cada cas, aconseguint els criteris de qualitat, en condicions de seguretat i complint la normativa vigent. Programa MF0820_2: […]

Gratuït

Certificat professional en muntatge i manteniment d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió (ELEE0109)

Edifici CATT Gremi Av Comunitat Europea, 34, Badalona, Catalunya

Muntar, mantenir i reparar les instal·lacions elèctriques per baixa tensió compreses en l’àmbit del reglament electrotècnic de baixa tensió, aplicant les tècniques i els procediments requerits en cada cas, aconseguint els criteris de qualitat, en condicions de seguretat i complint la normativa vigent.

Gratuït

(IMAR0208) Muntatge i manteniment d’instal·lacions de climatització i ventilació-extracció. Nivell 2.

Edifici CATT Gremi Av Comunitat Europea, 34, Badalona, Catalunya

La formació, com a Certificat Professional, ens indica com realitzar les operacions de muntatge, manteniment i reparació d'instal·lacions de climatització, ventilació-extracció i filtratge d'aire, d'acord amb els processos i plans de muntatge i manteniment, amb la qualitat requerida, complint amb la normativa i la reglamentació vigent, en condicions de seguretat personal i mediambiental. Programa MF1158_2: […]

CAMBRA DE COMERÇ: PICE Auxiliar d’instal·lacions renovables

Edifici CATT Gremi Av Comunitat Europea, 34, Badalona, Catalunya

Aquest curs permet la iniciació en l'ambit de les instal·lacions d'energies renovables i de les diferents especialitats (fontaneria, climatització, electrictat i fotovoltaica) i la PRL. També inclou coneixements en diverses habilitats personals per tal d'ampliar les competències dins del mercat laboral. Programa OBJECTIUS FORMACIÓ TRONCAL – 150 Hores COMPETÈNCIES PERSONALS (30 hores) HABILITATS SOCIALS (30 […]

CAMBRA DE COMERÇ: Emprenedoria

Edifici CATT Gremi Av Comunitat Europea, 34, Badalona, Catalunya

Aquest curs dóna competències a l'alumnat per fer créixer un projecte personal. Aporta les eines bàsiques per saber què és una empresa i els elements clau per desenvolupar-se com a empresari en el sector de les instal·lacions. Programa 1.Competències personals i socials per a l’emprenedoria. 1.1. Competències personals. 1.1.1. Autoconeixement i autoconfiança 1.1.2. Adaptació al […]

Automatització programable II

Edifici CATT Gremi Av Comunitat Europea, 34, Badalona, Catalunya

El curs permet formar i reciclar a tècnics del sector de les instal·lacions elèctriques. A més fa créixer el coneixement tecnològic en un sector estratègic com és el de l'automatització industrial en un nivell superior al mòdul 1. Programa 1. Automatització avançada Síntesi de l'automatització programable al sector industrial Explicació de la programació avançada d'autòmats […]

C.23. Curs de PRL de treballs d’altres instal·lacions com instal·lacions solars fotovoltaiques o instal·lacions eòliques. Part específica.

Edifici CATT Gremi Av Comunitat Europea, 34, Badalona, Catalunya

Aquesta formació en prevenció permet identificar i avaluar els riscos i les tècniques preventives dels treballs en un altre tipus d'instal·lacions com ara instal·lacions solars fotovoltaiques o instal·lacions eòliques. Programa Coneixements/ Capacitats cognitives i pràctiques • Definició dels treballs. ◦ Descripció dels procediments segurs de la feina del lloc de treball. ◦ Descripció dels processos […]

Curs complementari manipulador de gasos fluorats (6 hores) online. El curs es fa a través de www.aemifesa.online. L’examen és presencial a la seu d’AEMIFESA.

Edifici CATT Gremi Av Comunitat Europea, 34, Badalona, Catalunya

El RD 115/2017 estableix que totes les persones amb certificats fluorats de manipulador de gas expedits pel Ministeri d'Indústria, per a l'any 2017, han de completar un curs obligatori d'actualització de 6 hores perquè el certificat es mantingui vigent. El termini per a aquest curs d'actualització és de 4 anys (fins al febrer del 2021), […]

A consultar

Curs complementari sobre manipulació d’equips amb sistemes frigorífics de qualsevol càrrega de refrigerants fluorats

Edifici CATT Gremi Av Comunitat Europea, 34, Badalona, Catalunya

El curs permet capacitar els participants, per obtenir la certificació de la competència per a la manipulació d'equips amb sistemes frigorífics de qualsevol càrrega de refrigerants fluorats, tal com ve definida al Reial Decret 115/2017 de 17 de febrer, pel qual es regula la comercialització i manipulació de gasos fluorats i equips basats en aquests, […]

Gratuït

Curs complementari sobre manipulació d’equips amb sistemes frigorífics de qualsevol càrrega de refrigerants fluorats

Edifici CATT Gremi Av Comunitat Europea, 34, Badalona, Catalunya

El curs permet capacitar els participants, per obtenir la certificació de la competència per a la manipulació d'equips amb sistemes frigorífics de qualsevol càrrega de refrigerants fluorats, tal com ve definida al Reial Decret 115/2017 de 17 de febrer, pel qual es regula la comercialització i manipulació de gasos fluorats i equips basats en aquests, […]

Curs Electricitat Baixa Tensió de 240 hores.

Edifici CATT Gremi Av Comunitat Europea, 34, Badalona, Catalunya

Curs preparatori d’acord amb uns requists previs i en modalitat presencial, per a l’obtenció del carnet professional d'electricitat, que permet accedir a la certificació de persones en electricitat de Baixa tensió – RD298/2021 categoria bàsica i categoria especialista en les 6 especialitats. El curs preparatori de 240 hores, amb uns requisits previs, permet accedir als […]

A consultar

Curs Electricitat Baixa Tensió de 240 hores. Curs preparatori d’acord amb uns requists previs i en modalitat presencial, per a l’obtenció del carnet professional d’electricitat, que permet accedir a la certificació de persones en electricitat de Baixa tensió – RD298/2021 categoria bàsica i categoria especialista en les 6 especialitats

Edifici CATT Gremi Av Comunitat Europea, 34, Badalona, Catalunya

El curs preparatori de 240 hores, amb uns requisits previs, permet accedir als exàmens amb una entitat certificadora acreditada, per a l'obtenció de la CERTIFICACIÓ DE PERSONES EN ELECTRICITAT DE BAIXA TENSIÓ – RD 298/2021 CATEGORIA BÀSICA I CATEGORIA ESPECIALISTA EN:1. Sistemes d’automatització, gestió tècnica de l’energia i seguretat per a habitatges i edificis; Sistemes […]

A consultar