Edifici CATT Gremi · Av. Comunitat Europea 34 · 08917 Badalona

Serveis d’assegurances. Cobertis.

Els associats d’Aemifesa a través de l’empresa Cobertis poden fer consultes de l’àmbit assegurador. 

Cal recordar que les empreses instal·ladores han de comptar obligatòriament amb una assegurança de Responsabilitat Civil que respongui dels danys i perjudicis que pugui causar la seva activitat. A la web del Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya podeu veure el valor mínim d’aquestes garanties segons l’especialitat :

Cobertis ofereix des de fa més de 40 anys el millor assessorament per aquesta tipologia d’assegurances, i també per totes aquelles necessàries per al bon funcionament de les empreses instal·ladores, tant si són societats mercantils com si són autònoms.  Les assegurances més destacades són:

  • Responsabilitat civil
  • Accidents conveni
  • Subsidi per la incapacitat laboral
  • Responsabilitat civil cirectius (En cas de ser societat mercantil)
  • Ciberseguretat (En cas d’atacs informàtics)
  • Multirrisc empresa (Per al magatzem o per a l’empresa)


COBERTIS disposa d’oficina al propi Edifici CATT Gremi. D’aquesta forma els associats d’AEMIFESA poden fer totes les consultes relacionades amb l’àmbit assegurador.