Edifici CATT Gremi · Av. Comunitat Europea 34 · 08917 Badalona

Política de Qualitat. ISO 9001:2015

Aemifesa i Aemifesa Formació disposa del segell ISO 9001:2015 com a sistema de gestió de la qualitat, a través de TÜV Rheiland, amb número de registre certificat: 0.04.14128 i número identificador de logotip: ID 9000003972.

El principal objectiu de la ISO 9001:2015 és aconseguir que la nostra entitat aconsegueixi la satisfacció del client mitjançant l’establiment de processos de millora contínua. Per això, la norma internacional es divideix en set principis de referència. Entre ells hi ha l’enfocament al client, el lideratge, la participació del personal de l’organització, l’enfocament basat en els processos, la millora continuada, l’enfocament basat en fets per a la presa de decisions i la gestió correcta de les relacions.

La política de qualitat és el document que estableix els nostres objectius de qualitat, el compromís amb la satisfacció del client i la millora contínua, així com ha de ser l’estructura per assolir aquests objectius. És aprovada per la Direcció, i com a compromís s’ha de donar a conèixer a la resta de l’organització i fer-la complir.