Edifici CATT Gremi · Av. Comunitat Europea 34 · 08917 Badalona

Formació contínua. Cursos d'actualització tècnica.

A més dels Certificats Professionals descrits en l’apartat anterior de Formació Professional Ocupacional, AEMIFESA FORMACIÓ disposa d’un ampli conjunt de cursos de modalitat  online i modalitat presencial, que poden ser tant subvencionats com privats.

Per a qualsevol aclariment sobre els cursos descrits en aquest apartat, contacteu amb AEMIFESA FORMACIÓ al telèfon 93 384 60 75 o a l’e-mail: formacio@aemifesa.org .

Instal·lacions integrals

INSTAL·LACIONS INTEGRALS

Instal·lacions integrals sostenibles electricitat, fontaneria, climatització i fotovoltaica.

Durada del curs: 300 hores.

Instal·lacions d'electricitat i energia

INSTAL·LACIONS D’ELECTRICITAT I ENERGIA

Curs preparatori per a l’obtenció del carnet professional en modalitat presencial amb una durada de 240 hores, d’acord amb uns requists previs, que permet accedir a la certificació de persones en electricitat de baixa tensió – RD298/2021 categoria bàsica i categoria especialista

  1. Sistemes d’automatització, gestió tècnica de l’energia i seguretat per a habitatges i edificis; Sistemes de control distribuït; Sistemes de supervisió, control i adquisició de dades; Control de processos.
  2. Línies aèries o subterrànies per a distribució d’energia.
  3.  Locals amb risc d’incendi o explosió.
  4. Quiròfans i sales d’intervenció.
  5. Llums de descàrrega en alta tensió, rètols lluminosos i similars. 6. Instal·lacions generadores de baixa tensió d’una potència superior o igual a 10kW.

INSTAL·LACIONS D’ELECTRICITAT I ENERGIA

Electricitat industrial

Durada del curs: 60 hores.

INSTAL·LACIONS D’ELECTRICITAT I ENERGIA

Curs d’instal·lacions de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics

Durada del curs: 32 hores.

INSTAL·LACIONS D’ELECTRICITAT I ENERGIA

Energia solar fotovoltaica d’autoconsum

Durada del curs: 25 hores.

INSTAL·LACIONS D’ELECTRICITAT I ENERGIA

Energía solar fotovoltaica d’autoconsum. Nivell 1

Durada del curs: 30 hores.

INSTAL·LACIONS D’ELECTRICITAT I ENERGIA

Energía solar fotovoltaica d’autoconsum. Nivell 2

Durada del curs: 30 hores.

Instal·lacions d'aigua

INSTAL·LACIONS D’AIGUA

Instal·lador d’aigua

Durada del curs: 60 hores.

Instal·lacions de gas

INSTAL·LACIONS DE GAS

Curs APMR: instal·lador especialista en posada en marxa, manteniment i reparació d’aparells de gas.

Durada del curs: 60 hores.

Instal·lacions contra incendis

INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS

Curs d'operari qualificat en instal·lació i manteniment de sistemes PCI (Projectes contra incendis). Mòdul 1. Coneixements generals

Durada del curs: 24 hores.

Instal·lacions de climatització

INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ

Manteniment d’instal·lacions de climatització

Durada del curs: 50 hores.

Instal·lacions frigorífiques

INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES

Muntatge i instal·lació de fred industrial

Durada del curs: 45 hores.

INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES

Curs complementari sobre manipulació d’equips amb sistemes frigorífics de qualsevol càrrega de refrigerants fluorats.

Durada del curs: 30 hores.

Prevenció de riscos laborals

PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

Curs TPC específica per ofici (reciclatge). Fontaneria.

Durada del curs: 4 hores.

PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

Curs TPC part comú + part específica per ofici. Electricitat

Durada del curs: 20 hores.

PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

Curs de treballs en alçada

Durada del curs: 8 hores.

PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

Curs TPC específica per ofici (reciclatge). Electricitat.

Durada del curs: 4hores.

PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

Prevenció de riscos laborals

Mòdul bàsic, segons normativa. Recurs preventiu.

Durada del curs: 60 hores.

Cursos transversals

CURSOS TRANSVERSALS

Anglès A1A

Durada del curs: 75 hores.

CURSOS TRANSVERSALS

Anglès A1B

Durada del curs: 75 hores.

CURSOS TRANSVERSALS

Anglès A2A

Durada del curs: 75 hores.

CURSOS TRANSVERSALS

Anglès A2B

Durada del curs: 75 hores.

CURSOS TRANSVERSALS

Microsoft Excel 2016. Nivell inicial

Durada del curs: 45 hores.

CURSOS TRANSVERSALS

Microsoft Excel 2016. Nivell avançat

Durada del curs: 45 hores.

CURSOS TRANSVERSALS

Promoció a xarxes socials

Durada del curs: 30 hores.

CURSOS TRANSVERSALS

Comptabilitat bàsica

Durada del curs: 60 hores.

CURSOS TRANSVERSALS

Comptabilitat avançada

Durada del curs: 60 hores.