Edifici CATT Gremi · Av. Comunitat Europea 34 · 08917 Badalona

Avís legal

1. Objecte.

El present avís legal regula l’ús i utilització del lloc web AEMIFESA.com, del qual és titular ASSOCIACIÓ EMPRESARIAL MIXTA D’INSTAL·LADORS D’ELECTRICITAT FONTANERIA SANEJAMENT I AFINS DE BADALONA (en endavant, AEMIFESA).

La navegació pel lloc web de AEMIFESA li atribueix la condició d’USUARI del mateix i comporta la seva acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les condicions publicades en aquest avís legal, advertint que aquestes condicions poden ser modificades sense notificació prèvia per part de AEMIFESA, en aquest cas es procedirà a la seva publicació i avís amb la màxima antelació possible.

Per això és recomanable llegir amb atenció el contingut en cas de desitjar accedir i fer ús de la informació i dels serveis oferts des d’aquest lloc web.

L’usuari a més, s’obliga a fer un ús correcte del lloc web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i el present Avís Legal, i respondrà davant AEMIFESA o davant de tercers, de qualssevol danys i perjudicis que poguessin causar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

Qualsevol utilització diferent de l’autoritzada està expressament prohibida, i pot AEMIFESA denegar o retirar l’accés i el seu ús en qualsevol moment.

 

2. IDENTIFICACIÓ.

AEMIFESA, en compliment de la Llei 34/2002, d´11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, l´informa que:

La seva denominació social és: ASSOCIACIÓ EMPRESARIAL MIXTA D’INSTAL·LADORS D’ELECTRICITAT FONTANERIA SANEJAMENT I AFINS DE BADALONA.
El seu nom comercial és: AEMIFESA.
El seu NIF/CIF és: G58728197.El seu domicili social està a:
EDIFICI CATT GREMI · AV. COMUNITAT EUROPEA 34, 08917 BADALONA (Barcelona).
Nom del domini: aemifesa.org, aemifesa.cat i aemifesa.net

 

3. COMUNICACIONS.

Per comunicar-se amb nosaltres, posem a la seva disposició diferents mitjans de contacte que detallem a continuació:

Telèfon: 933846075
E-mail: info@aemifesa.org.
Adreça postal: EDIFICI CATT GREMI · AV. COMUNITAT EUROPEA, 34 08917 BADALONA (Barcelona).

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i AEMIFESA es consideraran eficaços, a tots els efectes, quan es realitzin a través de qualsevol mitjà dels detallats anteriorment.

 

4. CONDICIONS D’ACCÉS I UTILITZACIÓ.

El lloc web i els seus serveis són d’accés lliure i gratuït. No obstant això, AEMIFESA pot condicionar la utilització d’alguns dels serveis oferts a la seva web al previ ompliment del corresponent formulari.

L’usuari garanteix l’autenticitat i actualitat de totes aquelles dades que comuniqui a AEMIFESA i serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi.

L’usuari es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis d’AEMIFESA i a no emprar-los per, entre d’altres:

  • Difondre continguts delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfobs, ofensius, d’apologia del terrorisme o, en general, contraris a la llei oa l’ordre públic.
  • Introduir a la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d’alterar, espatllar, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics de AEMIFESA o de terceres persones; així com obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al lloc web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals AEMIFESA presta els seus serveis.
  • Intentar accedir als comptes de correu electrònic d’altres usuaris oa àrees restringides dels sistemes informàtics de AEMIFESA o de tercers i, si s’escau, extreure informació.
  • Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació de AEMIFESA o de tercers.
  • Suplantar la identitat de qualsevol altre usuari.
  • Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició de, o qualsevol altra forma de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.
  • Demanar dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb fins de venda o altres de naturalesa comercial sense que n’hi hagi la prèvia sol·licitud o consentiment.

Tots els continguts del lloc web, com ara textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra la propietat pertany a AEMIFESA o ha estat cedida pel seu propietari a AEMIFESA per a la seva ús, sense que puguin entendre cedits a l’usuari cap dels drets d’explotació sobre els mateixos més enllà de l’estrictament necessari per al correcte ús del web.

En definitiva, els usuaris que accedeixin a aquest lloc web poden visualitzar els continguts i efectuar, si escau, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers, ni s’instal·lin a servidors connectats a xarxes, ni siguin objecte de cap tipus d’explotació.

Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen al lloc web són propietat o han estat cedits per al seu exclusiu ús a AEMIFESA, sense que pugui entendre que l’ús o accés al mateix atribueixi a l’usuari dret algun sobre els mateixos.

La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d’explotació queden prohibits.

L’establiment d’un hiperenllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre AEMIFESA i el propietari del lloc web en la qual s’estableixi, ni l’acceptació i aprovació per part de AEMIFESA dels seus continguts o serveis.

AEMIFESA no es responsabilitza de l’ús que cada usuari li doni als materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les actuacions que realitzi en base als mateixos.

 

4.1 EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT EN L’ACCÉS I LA UTILITZACIÓ.

El contingut del present lloc web és de caràcter general i té una finalitat merament informativa, sense que es garanteixi plenament l’accés a tots els continguts, ni la seva exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat, ni la seva idoneïtat o utilitat per a un objectiu específic.

AEMIFESA exclou, fins on permet l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:

La impossibilitat d’accés al lloc web o la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i / o actualitat dels continguts, així com l’existència de vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició, als que s’hagi accedit a través del lloc web o dels serveis que s’ofereixen.

La presència de virus o d’altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.

L’incompliment de les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i el present avís legal com a conseqüència de l’ús incorrecte del lloc web. En particular, ia manera d’exemple, AEMIFESA no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar ia la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.

Així mateix, AEMIFESA declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora d’aquesta web i no sigui gestionada directament pel nostre web màster. La funció dels links que apareixen en aquesta web és exclusivament la d’informar l’usuari sobre l’existència d’altres fonts susceptibles d’ampliar els continguts que ofereix aquest lloc web. AEMIFESA no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats; ni suggereix, convida o recomana la visita als mateixos, de manera que tampoc serà responsable del resultat obtingut. AEMIFESA no es responsabilitza de l’establiment d’hipervincles per part de tercers.

 

4.2 PROCEDIMENT EN CAS DE REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DE CARÀCTER IL·LÍCIT.

En el cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i / o de la realització de qualsevol activitat en les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, haurà enviar una notificació a AEMIFESA identificant-se degudament i especificant les suposades infraccions.

 

4.3 PUBLICACIONS.

La informació administrativa facilitada a través del lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials de les administracions públiques, que constitueixen l’únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut. La informació disponible en aquest lloc web s’ha d’entendre com una guia sense propòsit de validesa legal.

 

5. POLÍTICA DE PRIVACITAT.

Quan necessitem obtenir informació per part seva, sempre li demanarem que ens la proporcioni voluntàriament de forma expressa. Les dades demanades a través dels formularis de recollida de dades del lloc web o altres vies, seran incorporades a un fitxer de dades de caràcter personal degudament inscrit en el Registre General de Protecció de Dades de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, del qual és responsable ASSOCIACIÓ EMPRESARIAL MIXTA D’INSTAL·LADORS DE ELECTRICITAT FONTANERIA SANEJAMENT I AFINS DE BADALONA (d’ara endavant: AEMIFESA). Aquesta entitat tractarà les dades de forma confidencial i exclusivament amb la finalitat d’oferir els serveis sol·licitats, atendre la seva petició d’informació i enviar-li comunicacions comercials, amb totes les garanties legals i de seguretat que imposa REGLAMENT (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016 del Parlament Europeu i del Consell i la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic.

AEMIFESA no cedirà les dades amb tercers sense el seu consentiment exprés.

Així mateix, AEMIFESA, cancel·larà o rectificarà les dades quan resultin inexactes, incompletes o hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a la seva finalitat, de conformitat amb el que preveu el REGLAMENT (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016 del Parlament Europeu i del Consell relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de les seves dades personals.

L’usuari podrà revocar el consentiment prestat i exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se a aquest efecte al domicili següent: AEMIFESA, situat a EDIFICI CATT GREMI, AV. COMUNITAT EUROPEA , 34 08917 BADALONA (Barcelona) identificant-se degudament i indicant de forma expressa el concret dret que vol exercir.

AEMIFESA adopta els nivells de seguretat corresponents requerits pel REGLAMENT (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016 del Parlament Europeu i del Consell relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de les seves dades personals ia la lliure circulació dels mateixos. No obstant això, no pot garantir l’absoluta invulnerabilitat dels sistemes, per tant, no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis derivats d’alteracions que tercers puguin causar en els sistemes informàtics, documents electrònics o fitxers de l’usuari.

Si opta per abandonar el nostre lloc web a través d’enllaços a llocs web no pertanyents a la nostra entitat, AEMIFESA no es farà responsable de les polítiques de privacitat d’aquests llocs web ni de les cookies que aquests puguin emmagatzemar en l’ordinador de l’usuari.

La nostra política respecte al correu electrònic se centra a remetre únicament comunicacions que vostè hagi sol·licitat rebre.

Si prefereix no rebre aquests missatges per correu electrònic li oferirem a través dels mateixos la possibilitat d’exercir el seu dret de cancel·lació i renúncia a la recepció d’aquests missatges, de conformitat amb el que disposa el títol III, article 22 de la Llei 34/2002, de Serveis per a la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

 

6. POLÍTICA DE COOKIES.

¿Què són les cookies?

Una cookie és un fitxer que es descarrega al seu ordinador en accedir a determinades pàgines web. Les cookies permeten a una pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre hàbits de navegació d’un usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la forma que utilitzi el seu equip, poden utilitzar-se per reconèixer a l’usuari.

Per a què utilitza les cookies aquesta pàgina web i quines són?

Aquesta pàgina web utilitza les cookies per a una sèrie de finalitats, incloses:

ANÀLISI.
Són aquelles galetes que bé, tractades per nosaltres o per tercers, ens permeten quantificar el nombre d’usuaris i així realitzar el mesurament i anàlisi estadística de la utilització que fan els usuaris del servei. Per això s’analitza la seva navegació a la nostra pàgina web per tal de millorar l’experiència de l’usuari.