Edifici CATT Gremi · Av. Comunitat Europea 34 · 08917 Badalona

Lloguer d'espais

L’Edifici CATT Gremi té una superfície de 2.100m2 i acull a les entitats AEMIFESA, AEMIFESA FORMACIÓ i a les Empreses Adherides al Gremi. L’edificació disposa de diversos espais que poden ser llogats a un preu especial per a les empreses adherides i col·laboradores. També poden ser llogats a empreses externes que ho desitgin.

Trobareu més informació aquí.