Edifici CATT Gremi · Av. Comunitat Europea 34 · 08917 Badalona

La formació en el sector de les instal·lacions. Una oportunitat única.

El nostre sector d’acord amb l’informe de la nostra federació d’instal·ladors FEGICAT necessita de 5.000 professionals qualificats anualment a Catalunya per tal de desenvolupar les obres d’instal·lacions vinculades al nostre àmbit i alhora impulsar les energies renovables, d’acord amb els compromisos de la Generalitat de Catalunya per consensuar un nou model energètic renovable, net, descentralitzat, democràtic i sostenible, en línia amb els objectius de la Unió Europea en matèria d’energia.

Aquest model de canvi de paradigma necessita de la formació per a persones que vulguin incorporar-se a aquest mercat de treball on la feina està gairebé garantida. També les accions formatives són les pròpies de la formació contínua per als instal·ladors que vulguin estar al dia en coneixements, que els permeti una millora en les oportunitats de negoci i també en  la capacitat de millorar la productivitat i la rendibilitat dels seus projectes.

Les accions formatives de la nostra entitat són, d’una banda, subvencionades per part d’organismes públics, sense cap cost per als alumnes  i d’altres que són de caire privat. També hi ha cursos online i presencials. I es centren en:

 1. La Formació Professional Ocupacional. Certificacions Professionals.
 2. Formació contínua amb cursos de diversa durada.
  • Cursos del Sector d’Instal·lacions:
  • Instal·lacions integrals.
  • Instal·lacions d’electricitat i energia.
  • Instal·lacions de climatització.
  • Instal·lacions d’aigua.
  • Instal·lacions frigorífiques.
  • Instal·lacions de gas.
  • Cursos de Prevenció de Riscos Laborals.
  • Cursos del Sector de la Indústria.
  • Cursos Transversals.

Des de l’Edifici CATT Gremi amb 2.100m2 de superfície amb un equipament tècnic i tecnològic de primer nivell, AEMIFESA FORMACIÓ com a Centre de Formació Professional Ocupacional desenvolupa la totalitat d’aquestes  formacions.

El nostre curs estrella privat i exclusiu és el Curs Preparatori en modalitat presencial amb una durada de 240 hores d’acord amb uns requists previs, que permet accedir a la CERTIFICACIÓ DE PERSONES EN ELECTRICITAT DE BAIXA TENSIÓ – RD 298/2021 CATEGORIA BÀSICA I CATEGORIA ESPECIALISTA en:

 1. Sistemes d’automatització, gestió tècnica de l’energia i seguretat per a habitatges i edificis; Sistemes de control distribuït; Sistemes de supervisió, control i adquisició de dades; Control de processos.
 2. Línies aèries o subterrànies per a distribució d’energia;
 3. Locals amb risc d’incendi o explosió. 
 4. Quiròfans i sales d’intervenció.
 5. Llums de descàrrega en alta tensió, rètols lluminosos i similars. 
 6. Instal·lacions generadores de baixa tensió d’una potència superior o igual a 10kW.

Aquest curs, que et permet  obtenir el carnet d’electricitat bàsic i especialista en totes les seves especialitats, suposa un estalvi d’un 74% del teu temps ja que la formació habitual és de 930 hores.

Si estàs interessat truca al 93 384 60 75 o envia un e-mail a: formacio@aemifesa.org