Edifici CATT Gremi · Av. Comunitat Europea 34 · 08917 Badalona

Benvinguda del president

Com a President d’Aemifesa i Aemifesa Formació us vull donar la benvinguda al web del Gremi.

AEMIFESA com a Associació Empresarial Mixta d’Instal·ladors de Fontaneria, Electricitat, Sanejament, Gas, Calefacció, Climatització, Manteniment i Afins del Barcelonès Nord i Baix Maresme, va ser fundada l’any 1956 i des del 2012 està situada a l’Edifici del CATT Gremi amb una superfície de 2.100m2 a Badalona.

El Gremi té com a finalitat agrupar als instal·ladors, vetllar per l’ètica, la dignitat professional i defensar els seus drets davant de les administracions públiques, les companyies distribuïdores i d’altres agents del sector.

Som conscients que l’avenç constant de les tecnologies, fa que un dels nostres objectius sigui precisament la nostra continuada adaptació als canvis a través de la formació per tal d’oferir la millor actuació professional, tant en seguretat com en qualitat.

És per això que els  professionals de les instal·lacions agremiats a Aemifesa trobaran a través d’Aemifesa Formació l’espai on ampliar els seus coneixements amb accions formatives, cursos, jornades tècniques a més de la  tramesa de tota l’actualitat normativa per tal d’adaptar-se constantment a les noves necessitats tècniques que ens sol·licita el sector residencial, terciari i industrial, d’acord amb la reglamentació vigent vinculada a la seguretat industrial, a les energies renovables i a les telecomunicacions.

Al Gremi,  a més, els instal·ladors trobaran el despatx de la corredoria d’assegurances de Cobertis, l’oficina de tramitació de TÜV Rheinland i  l’assessorament tècnic del Gabinet d’Enginyeria per tal de cobrir totes les seves necessitats.

La nostra entitat val a dir que forma part de Fegicat que és la Federació de Gremis d’Instal.ladors  de Catalunya que acull la major part dels  gremis de Catalunya amb 5.000 empreses instal·ladores acreditades.

El web que ara visiteu és una eina més d’aquest suport eficaç d’informació a la ciutadania i una eina pròpia per als associats, on hi ha una part de lliure accés amb notícies bàsiques del sector, amb informació també de les empreses adherides i de les empreses col·laboradores I una altra zona d’alt interès, en aquest cas reservada només per a l’ús dels agremiats. Espero que us sigui de gran utilitat.

Finalment, voldria recomanar al conjunt de la societat que, per a la vostra seguretat i pel bé de les vostres inversions i necessitats tècniques en matèria d’electricitat, calefacció, climatització, fred industrial, energies renovables, fontaneria, gas, sanejament i telecomunicacions, contracteu sempre un instal·lador associat a Aemifesa com a garantia de feina ben feta.


Eric Martí Bonet
President d’Aemifesa i Aemifesa Formació

Eric Martí

ERIC MARTÍ BONET (1974)

Enginyer Industrial.
Col·legiat 11.917
President d’Aemifesa i Aemifesa Formació

Més de vint anys d’experiència en el sector de les instal·lacions d’energies. És Gerent de l’empresa instal·ladora i mantenidora R.Marti Callis S.A. des de la qual desenvolupen  reformes i rehabilitacions.  És expert en auditories energètiques a edificis i en instal·lacions tècniques (electricitat, climatització, aigua i gas).

És membre de l’executiva i Cap de la comissió elèctrica de Fegicat.

És membre de l’executiva de PIMEC  Maresme i Barcelonès Nord. Vicepresident de la Sectorial del Metall i Indústria de PIMEC. Membre del Consell d’empreses del Barcelonès Nord de la Cambra de Comerç de Barcelona. És Vocal de l’Òrgan de Govern de TÜV Rheinland.

Actua com a assessor del Projecte Àngels, a través d’actuacions per ajudar a la gent sense recursos a millorar les condicions dels seus habitatges.