Edifici CATT Gremi · Av. Comunitat Europea 34 · 08917 Badalona

Entitats vinculades amb compromís social corporatiu

AEMIFESA col·labora amb diverses entitats per tal de donar el millor recolzament solidari en el marc de la responsabilitat social corporativa.

Entre els valors d’AEMIFESA es defineix l’estratègia que permeti, de forma voluntària, aportar solucions, millores, ajuts i suports a la societat, a l’entorn i a la comunitat per tal d’enfortir-hi l’enllaç i ser actiu benèfic per millorar la vida dels que hi formen part.

Els acords amb aquestes entitats contribueixen a ser proactius en aquesta matèria.

Les entitats són: