Edifici CATT Gremi · Av. Comunitat Europea 34 · 08917 Badalona

Missió, visió i valors

Missió

L’objectiu d’AEMIFESA com a Gremi és representar, acompanyar i donar suport a les empreses instal·ladores i als instal·ladors autònoms de l’àmbit de les instal·lacions d’electricitat, tèrmiques (calefacció i climatització), fred industrial (frigorífiques), energies renovables (aerotèrmia, geotèrmia, solar fotovoltaica i solar tèrmica), fontaneria (aigua), gas, sanejament, telecomunicacions (antenes tv, interfonia i megafonia) dins del marc de la seguretat industrial. AEMIFESA disposa dels millors serveis de gestió, tramitació, formació i qualificació per tal d’impulsar el desenvolupament tècnic i professional del col·lectiu, i així vetllar perquè les instal·lacions  i els manteniments ofereixin a la societat les garanties suficients de qualitat i competència, com a forma de dignificar la professió.

Visió

Ser la comunitat de referència dels professionals de les instal·lacions, dins del nostre àmbit territorial, reconeguda per la societat i per a tots els grups d’interès relacionats amb l’activitat del gremi: administració pública, fabricants, magatzems, clients i usuaris.

Els dos pilars referencials per a l’assoliment de l’excel·lència es farà, d’una banda, a través  de la defensa de la professió i, d’altra banda, mitjançant la transmissió del coneixement i la innovació des de la formació professional pràctica amb el millor equipament tecnològic, enfocat a les empreses, als treballadors i als autònoms. Alhora es farà la cerca proactiva del talent jove com a garantia de futur del millor personal qualificat per a les pròpies empreses associades.

Valors

Els valors definits per AEMIFESA són:

  • Compromís, proximitat i sentit de servei cap als associats i associades.
  • Professionalitat, implicació, honestedat, ètica i excel·lència de l’equip humà en l’exercici de les funcions i de la prestació dels serveis que s’ofereixen.
  • Assoliment del treball digne mitjançant el sistema de gestió de qualitat integrat a l’entitat.
  • Relacions interpersonals basades en la confiança i en el respecte mutu per promoure la comunicació assertiva de forma oberta i sincera.
  • La cerca de la igualtat de tracte, la no-discriminació i el respecte a la dignitat de totes les persones de l’equip humà, dels associats i dels usuaris.
  • Foment del progrés professional, tecnològic i del coneixement.
  • Foment de la innovació, entesa com la capacitat d’analitzar el present per avançar-se al futur, com a actitud exigible tant en la en la millora contínua de la gestió, en la generació de noves propostes de serveis i en la cerca de les millors accions formatives.
  • Transparència en la gestió de l’entitat davant dels associats i davant de qualsevol organisme i institució de l’administració pública.
  • Compromís social en les maneres de fer, per tal de promoure les accions que facin visible la contribució del sector a la millora de la qualitat de vida de la societat en general i que permetin una millora de determinats col·lectius socials.
  • Proactivitat en la transformació climàtica i amb els objectius de desenvolupament sostenible dins del marc de la responsabilitat mediambiental.