Edifici CATT Gremi · Av. Comunitat Europea 34 · 08917 Badalona

Serveis de tramitació. TÜV Rheinland.

TÜV Rheinland és una entitat líder en serveis tècnics a nivell mundial. Des de la seva creació el 1872 a Colònia, Alemanya, l’empresa ha anat desenvolupant solucions per tal de garantir una continuïtat segura i sostenible, conciliant la tecnologia amb les persones i el medi ambient d’acord amb els principis i la filosofia marcades com a valors de l’empresa.

Un dels serveis oferts per TÜV Rheinland és la tramitació dels expedients de l’àmbit de la seguretat industrial per ser entregats a la Generalitat de Catalunya.

Aquests tràmits complementen els que ofereix Aemifesa des del Departament de l’Associat i apleguen diversos camps d’actuació mitjançant la plataforma de Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya. Les instal·lacions són les següents:

 • Electricitat de Baixa Tensió
 • Instal·lacions Tèrmiques en Edificis
 • Gasos Combustibles
 • Instal·lacions Frigorífiques
 • Equips a Pressió
 • Emmagatzematge de Productes Químics
 • Instal·lacions Petrolíferes
 • Aparells Elevadors
 • Grues

 

Per a cada cas, serà obligatori presentar la Declaració Responsable i la documentació pertinent per tal de poder realitzar els tràmits.

Altres serveis desenvolupats per l’entitat són:

Àmbit de la Seguretat Industrial:

 • Inspeccions Inicials
 • Inspeccions periòdiques
 • Ofertes a la mida de les necessitats dels instal·ladors d’AEMIFESA.

 

Àmbit de la Certificació de Sistemes:

 • ISO 9001
 • ISO 14001
 • ISO 45001
 • ISO 50001
 • ISO 27001
 • Auditoria Legal PRL

 

L’entitat s’adaptarà a les necessitats dels associats i oferirà els serveis d’acord amb cada especialitat i a un preu especial com a agremiat d’Aemifesa.

Per atendre aquests serveis i d’altres, també s’ofereix el servei d’Oficina Tècnica presencial de manera que cada dijous està obert per atendre personalment als associats d’AEMIFESA.

Podeu contactar i/o demanar visita, amb el Sr. Jose Manuel García a l’e-mail: JoseManuel.Garcia@es.tuv.com

Pel que fa a l’àmbit dels tràmits, els agremiats d’Aemifesa, per tal de tenir el millor tracte i el millor assessorament  directe trobaran oberta l’oficina TÜV Rheinland per a les tramitacions en l’horari de l’Edifici CATT Gremi.

Per a consultes telefòniques poden contactar amb la Sra. Mercè Serrat de TÜV Rheinland.

Per ampliar el coneixement de l’empresa TÜV Rheinland visiti la seva web.