Edifici CATT Gremi · Av. Comunitat Europea 34 · 08917 Badalona

Junta directiva

L’estratègia d’Aemifesa, Gremi d’Instal·ladors del Barcelonès Nord i Baix Maresme correspon a la Junta Directiva, òrgan que el representa i que està plenament facultat per dur a terme les activitats de l’associació i  que es coordinen amb l’equip humà de la gestió executiva.

La Junta Directiva està encapçalada pel seu President el Sr. Eric Martí Bonet.

La Junta Directiva la formen:

President: Eric Martí Bonet
Vicepresident: Ambròs Martínez Oliver
Secretari: José Rodríguez Navarro
Tresorer: Jordi Bernabeu Mayolas
Vocal: José Amaro Gómez
Vocal: David Diz Lago
Vocal: David Giol Casanova
Vocal: Raimon Pereira Miralles
Vocal: Joan Antoni Pintiado Dalmau
Vocal: Raimundo Jesús Ramírez Martos
Vocal: Joan Ruiz Ruiz
Vocal: Marc Tartera Galceran
Vocal: Daniel Verano Abril