Edifici CATT Gremi · Av. Comunitat Europea 34 · 08917 Badalona

Certificat professional en operacions de fontaneria i calefacció- climatització domèstica (IMAI0108)

Edifici CATT Gremi Av Comunitat Europea, 34, Badalona, Catalunya

Realitzar la instal·lació de canonades, preparant, tallant i unint els tubs de diferents tipus de materials segons els tipus d'instal·lacions, i muntar o desmuntar aparells sanitaris, radiadors i aparells de climatització d'ús domèstic, amb les condicions adequades de qualitat i seguretat, d'acord amb les normes establertes.

100% subvencionat

Certificat professional en muntatge i manteniment d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió (ELEE0109)

Edifici CATT Gremi Av Comunitat Europea, 34, Badalona, Catalunya

Muntar, mantenir i reparar les instal·lacions elèctriques per baixa tensió compreses en l’àmbit del reglament electrotècnic de baixa tensió, aplicant les tècniques i els procediments requerits en cada cas, aconseguint els criteris de qualitat, en condicions de seguretat i complint la normativa vigent.

100% subvencionat