Edifici CATT Gremi · Av. Comunitat Europea 34 · 08917 Badalona

Certificat professional en muntatge i manteniment d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió (ELEE0109)

Edifici CATT Gremi Av Comunitat Europea, 34, Badalona, Catalunya

Muntar, mantenir i reparar les instal·lacions elèctriques per baixa tensió compreses en l’àmbit del reglament electrotècnic de baixa tensió, aplicant les tècniques i els procediments requerits en cada cas, aconseguint els criteris de qualitat, en condicions de seguretat i complint la normativa vigent.

Gratuït