Edifici CATT Gremi · Av. Comunitat Europea 34 · 08917 Badalona

Anglès A.1.A

Edifici CATT Gremi Av Comunitat Europea, 34, Badalona, Catalunya

Comprendre i utilitzar expressions quotidianes i familiars, així com frases enfocades a poder interactuar de forma natural. Expressió oral, escrita i familiarització amb la llengua anglesa.

Gratuït