Edifici CATT Gremi · Av. Comunitat Europea 34 · 08917 Badalona

Certificat professional en muntatge i manteniment d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió (ELEE0109).

Inici: 15/01/2024
Oferta formativa: Certificat professional
Tipus: Subvencionat
Especialitat: Instal·lacions electricitat i energia
Nom del curs: Certificat professional en muntatge i manteniment d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió (ELEE0109).
Modalitat: Presencial
Durada: 930 h
Dates: 15/01/2024 al 11/10/2024
Dies: Dilluns a divendres
Horari: 9:00- 15:00 h
Preu: 0 €
Descripció: Muntar, mantenir i reparar les instal·lacions elèctriques per baixa tensió compreses en l’àmbit del reglament electrotècnic de baixa tensió, aplicant les tècniques i els procediments requerits en cada cas, aconseguint els criteris de qualitat, en condicions de seguretat i complint la normativa vigent.

Programa:
MF0820_2: Instal·lacions elèctriques en edificis d’habitatges
UF0884: Muntatge d’instal·lacions elèctriques d’enllaç en edificis
UF0885: Muntatge i manteniment d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió en edificis d’habitatges
UF0886: Prevenció de riscos laborals i mediambientals en el muntatge i manteniment d’instal·lacions elèctriques

MF0821_2: Instal·lacions elèctriques en edificis d’oficines, comerços i indústries.
UF0887: Muntatge i manteniment d’instal·lacions elèctriques d’interior.
UF0888: Elaboració de la documentació tècnica segons el REBT per a la instal·lació de locals, comerços i petites indústries

MF0822_2: Instal·lacions elèctriques automatitzades i instal·lacions d’automatismes.
UF0889: Muntatge i reparació d’automatismes elèctrics
UF0890: Muntatge d’instal·lacions automatitzades.
UF0891: Reparació d’instal·lacions automatitzades.

MF0823_2: Muntatge i manteniment de xarxes elèctriques aèries de baixa tensió
UF0892: Muntatge de xarxes elèctriques aèries de baixa tensió.
UF0893: Manteniment de xarxes elèctriques aèries de baixa tensió

MF0824_2: Muntatge i manteniment de xarxes elèctriques subterrànies de baixa tensió.
UF0894: Muntatge de xarxes elèctriques subterrànies de baixa tensió.
UF0895: Manteniment xarxes elèctriques subterrànies de baixa tensió.

MF0825_2: Muntatge i manteniment de màquines elèctriques.
UF0896: Muntatge i manteniment de transformadors.
UF0897: Muntatge i manteniment de màquines elèctriques rotatives.

Docents: Josep Miquel Lorente i Xavier Soriano